Bestill reise

Velg holdeplass

Velg holdeplass

Velg avreisedato

Velg avgang

Det finnes dessverre ingen gyldige avganger på den valgte datoen

Antall Passasjerer


Tilvalg
Kommentar

Dato for neste tilgjengelige flexx tur: 20.12.2017

Maks antall passasjerer per ordre:16


Unntak fra ordinære avganger i den neste 14 dagers perioden:

Det går ingen ruter i Finnmark første juledag 25. Desember 2017.

Det går ingen ruter i Finnmark nyttårsaften 2017

Det går ingen ruter i Finnmark julaften 2017

26. Desember 2017 går ruta som en søndagsrute

01. Januar 2018 går ruta som en søndagsrute


linjekart

Flexx 804

Vestertana - Tana bruOnsdag og Fredag

Sjursjok / Suossjohka kl.08.40
Vestertana / Deanodat kl.08.45
Torhop kl.08.55
Smalfjord kl.09.05
Smalfjordkrysset kl.09.10
Langnes kl.09.48
Tana videregående skole kl.09.55
Bonakas / Bonjakas kl.09.59
Rustefjelbma / Ruostefielbma kl.10.04
Boftsa kl.10.06
Guolbbajok kl.10.09
Holmfjell kl.10.10
Holmfjellsletta kl.10.12
Masjok / Maskejohka kl.10.14
Masjokdalen kl.10.17
Masjoksletta kl.10.20
Vestre Seida / Oarjjit Sieidda kl.10.25
Tana Bru bussterminal kl.10.30
 

Plass må bestilles på www.flexx.no eller tlf 177 innen kl. 21.00 kvelden før avreise

}