Bestill reise

Velg holdeplass

Velg holdeplass

Velg avreisedato

Velg avgang

Det finnes dessverre ingen gyldige avganger på den valgte datoen

Antall Passasjerer


Tilvalg
Kommentar

Dato for neste tilgjengelige flexx tur: 08.02.2023

Maks antall passasjerer per ordre:16linjekart

Flexx 804

Vestertana - Tana bruOnsdag og Fredag

Sjursjok / Suossjohka kl.08.40
Vestertana / Deanodat kl.08.45
Torhop kl.08.55
Smalfjord kl.09.05
Smalfjordkrysset kl.09.10
Langnes kl.09.25
Tana videregående skole kl.09.30
Bonakas / Bonjakas kl.09.30
Rustefjelbma / Ruostefielbma kl.09.35
Boftsa kl.09.40
Guolbbajok kl.09.42
Holmfjell kl.09.45
Holmfjellsletta kl.09.47
Masjok / Maskejohka kl.09.50
Masjokdalen kl.09.52
Masjoksletta kl.09.54
Vestre Seida / Oarjjit Sieidda kl.09.57
Tana Bru bussterminal kl.10.00
 

Plass må bestilles på finnmark.flexx.no eller tlf 75 77 18 88 innen kl. 21.00 kvelden før avreise

Du kan ikke bestille mer enn 120 dager frem i tid

}